FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ

 

Miesto realizácie projektu:

Mojmírovce
okres Nitra, Nitriansky kraj

 

Názov a stručný opis projektu:

Fotovoltaická elektráreň

Cieľom projektu je energetické využitie slnečnej energie formou montáže objektu určeného na výrobu elektrickej energie.

 

Názov a sídlo prijímateľa:

SUN PARK s.r.o.
Cyprusová 10
04001 Košice

 

Projekt je realizovaný v období:

10/2009 - 6/2011

 

Výška poskytnutého príspevku:

1 321 117,97 €

 

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská inovačná a energetická agentúra