SUN PARK s.r.o.

 

Sídlo:

Cyprusová 10
040 01 Košice

 

Zastúpený:

Katarína Sopková
konateľ

Ing. Vratislav Wolaschka
konateľ

 

IČO:

36 837 636

 

IČ DPH:

SK2022116602

 

Obchodný register:

Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 25427/V

 

Bankové spojenie:

OTP Banka Slovensko, a.s.

 

Číslo účtu:

11979787/5200